Ayat: Cakap Ajuk & Cakap Pindah…?

AYAT CAKAP AJUK:

  • Ayat cakap ajuk ialah ayat daripada percakapan seseorang yang disalin atau ditiru semula secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.
  • Ayat cakap ajuk ditandai dengan tanda petik (”……”).

AYAT CAKAP PINDAH:

  • Ayat cakap pindah ialah ayat daripada percakapan seseorang yang ditulis atau disalin dengan gaya bahasa kita sendiri tanpa mengubah maksudnya.

Lihat perbandingan di bawah:-

Ayat Cakap Ajuk

Ayat Cakap Pindah

1. “Saya berhasrat untuk bertukar ke sekolah

harian biasa,” kata Cikgu Azman.

1. Cikgu Azman berkata bahawa dia berhasrat

untuk bertukar ke sekolah harian biasa.

2. “Kenapa awak asyik diam sejak tadi, Ali?”

tanya Abu.

2. Abu bertanya kepada Ali sebab dia asyik

diam sejak tadi.

3. “Wah, cantiknya kereta awak ini!” kata Ani. 3. Dengan rasa kagum, Ani berkata bahawa

kereta itu cantik.

About these ads

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s