• e-dagang > proses urusan perniagaan
  • e-mel > mesej dll dihantar secara elektronik
  • eskapisme > melarikan diri daripada kenyataan dengan melakukan sesuatu yang tidak baik
  • epigram > sajak pendek yang bernas
  • emigran > orang yang meninggalkan negerinya untuk menetap di tempat lain
  • emansipasi> pembebasan daripada perhambaan
  • elemen > unsur
  • elit > golongan berpengaruh