Yang mana satu yang betul?  Sama ada mengehadkan atau menghadkan? …  Ramai atau banyak orang keliru tentang penggunaan imbuhan awalan me-N dan pe-N pada kata yang terdiri daripada satu suku kata.

Semua imbuhan awalan di atas apabila digunakan pada perkataan yang terdiri daripada satu suku kata akan bertukar menjadi menge- dan penge-. Jadi ejaan yang betul ialah mengehadkan.

  • mengekhaskan bukannya mengkhaskan
  • mengebom bukannya mengbom
  • mengepos bukannya mengpos

Dalam bab ini terdapat juga kekecualian:-

  • stor dieja menstor bukannya mengetor
  • brek dieja membrek bukannya mengebrek
  • klip dieja mengklip bukannya mengeklip