Archive for Mei 30, 2009


Jemput / undang ?

Kata jemput membawa maksud:-

 • disambut, diambil
 • ambil dengan hujung jari

Contoh ayat:-

 • Saya pergi ke lapangan terbang untuk menjemput ayah.
 • Sejemput sahaja yang sempat saya makan kuih itu.

Kata undang pula bermaksud:-

 • panggilan, mempersilakan, mengajak, mempelawa
 • pembesar adat N9

Contoh ayat:-

 • Saya mengundang tokoh itu untuk membuat ucapan.

Jadi SALAH jika penggunaan jemput dalam ayat di bawah;-

 • Ramai peserta yang saya jemput ke majlis itu.
 • Saya telahpun menerima kad jemputan perkahwinan daripada awak.

SEPATUTNYA kata jemput dalam ayat di atas digantikan dengan undang dan kad undangan, barulah betul.

Faham….

Kemahiran bahasa

Ketika menandakan kertas esei pelajar, cikgu masih menemukan kesalahan yang sangat asas dan mudah iaitu tentang kata sendi nama (KSN). Cikgu rasa kecewa dan kadang-kadang lahir juga perasan marah.

 • KSN tugasnya adalah untuk menghubungkan dengan kata nama (KN).
 • KSN mestilah dijarakkan dengan KN, contohnya;-
 1. di pasar, di kedai, di sekolah, di majlis, di perpustakaan ….. //
 2. dipasar, dikedai, disekolah, dimajlis, diperpustakaan ….. XX

Yang ditulis rapat, dimakan, ditembak, ditolak …. “di” itu bukannya KSN sebaliknya sebagai imbuhan awalan.

Perkataan ini biasanya digunakan secara bertukar ganti. Hal ini menyebabkan keadaan tidak gramatis.

Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4:-

 • pagut bermaksud cara ular “menggigit” mangsa
 1. Kaki Ali dipagut ular tedung.
 • patuk bermaksud “mencatuk” oleh binatang menggunakan paruh ( burung, ayam )
 1. Ayam itu sedang mematuk padi.
 • ragut bermaksud merampas “menyentak”, merabut, memakan rumput
 1. Lembu itu meragut rumput di padang.
 2. Kes meragut beg semakin menjadi-jadi.

Jadi,

Penggunaan patuk dalam ayat di bawah adalah salah sama sekali:-

 1. Petani itu meninggal dunia akibat dipatuk ular tedung.   X