Ketika menandakan kertas esei pelajar, cikgu masih menemukan kesalahan yang sangat asas dan mudah iaitu tentang kata sendi nama (KSN). Cikgu rasa kecewa dan kadang-kadang lahir juga perasan marah.

  • KSN tugasnya adalah untuk menghubungkan dengan kata nama (KN).
  • KSN mestilah dijarakkan dengan KN, contohnya;-
  1. di pasar, di kedai, di sekolah, di majlis, di perpustakaan ….. //
  2. dipasar, dikedai, disekolah, dimajlis, diperpustakaan ….. XX

Yang ditulis rapat, dimakan, ditembak, ditolak …. “di” itu bukannya KSN sebaliknya sebagai imbuhan awalan.

Advertisements