Perkataan ini biasanya digunakan secara bertukar ganti. Hal ini menyebabkan keadaan tidak gramatis.

Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4:-

  • pagut bermaksud cara ular “menggigit” mangsa
  1. Kaki Ali dipagut ular tedung.
  • patuk bermaksud “mencatuk” oleh binatang menggunakan paruh ( burung, ayam )
  1. Ayam itu sedang mematuk padi.
  • ragut bermaksud merampas “menyentak”, merabut, memakan rumput
  1. Lembu itu meragut rumput di padang.
  2. Kes meragut beg semakin menjadi-jadi.

Jadi,

Penggunaan patuk dalam ayat di bawah adalah salah sama sekali:-

  1. Petani itu meninggal dunia akibat dipatuk ular tedung.   X
Advertisements