• Boleh membawa maksud > keizinan, kebenaran
  • Dapat membawa maksud > keupayaan,kemampuan, kebolehan

Jadi adalah SALAH jika:-

  1. Adik saya sudah boleh berjalan.  X  .. (siapa yang benarkan?)
  2. Saya boleh menyelesaikan masalah Matematik itu.  X

SEPATUTNYA begini:-

  1. Adik saya sudah dapat berjalan.  /
  2. Saya dapat menyelesaikan masalah Matematik itu.  /

Kata BOLEH, betul jika digunakan dalam ayat

Tanya apa? Azim

Tanya apa? Azim

-ayat di bawah:-

  1. Pelajar Tingkatan 3 Delta boleh balik awal hari ini. (beri kebenaran)
  2. Boleh saya bertanyakan cikgu satu soalan’, tanya Azim kepada gurunya.