Bukan dan tidak merupakan kata tugas yang tergolong dalam kata nafi. Fungsi kedua-dua patah kata tersebut adalah untuk menafikan sesuatu, cuma awas! Pengunaannya agak berbeza:-

  • Bukan > untuk menafikan kata nama (KN) dan kata sendi nama (KSN)

Contohnya:-

  1. Ali bukan seorang guru. (KN)
  2. Hadiah itu bukan untuk saya. (KSN)

  • Tidak > untuk menafikan kata adjektif (KA) dan kata kerja (KK)
  1. Orang itu tidak gemuk. (KA)
  2. Cikgu itu tidak merokok. (KK)

Jadi SALAH jika begini;-

  1. Ayah Ali tidak guru.(KN)  > bukan guru
  2. Budak itu bukan membaca buku. (KK) > tidak membaca