Archive for Jun 2, 2009


Kata majmuk ialah gabungan kata (biasanya 2) yang menghasilkan makna tersendiri. Contoh kata kapal dan terbang digabung, menghasilkan kata majmuk yang bermaksud sejenis pengangkutan udara.

 • Biasanya kata majmuk ditulis terpisah, contohnya;-
 1. mata pelajaran, alat tulis, meja makan, ketua pelajar, guru besar
 • Tetapi ada juga segelintir kata majmuk yang ditulis bercantum, contoh;-
 1. jawatankuasa, tanggungjawab, antarabangsa, setiausaha, warganegara, kakitangan, kerjasama, tandatangan, sukarela, matahari, suruhanjaya, beritahu, bumiputera, pesuruhjaya;
 • Kata majmuk terpisah jika digandakan;-
 1. mata pelajaran  > mata-mata pelajaran
 2. alat tulis  > alat-alat tulis
 3. meja makan  > meja-meja makan
 4. guru besar  > guru-guru besar
 • Kata majmuk bercantum jika digandakan;-
 1. jawatankuasa  > jawatankuasa-jawatankuasa
 2. tanggungjawab  > tanggungjawab-tanggungjawab
 3. antarabangsa  > antarabangsa-antarabangsa
 4. setiausaha  > setiausaha-setiausaha …..

Kes seperti di atas kerap diajukan murid kepada penulis. Rasanya sudah berbuih-buih mulut penulis menjelaskannya. Tapi tak apa, sekali lagi dijelaskan di bawah:-

 • Yang betul ejaannya ialah “memperoleh”
 1. diperoleh bukannya diperolehi
 2. beroleh bukannya berolehi

Meringkas merupakan soalan A(i) dalam kertas 2 PMR. Markah penuhnya 20 dan panjang ringkasan tidak lebih daripada 80 patah kata.

Contoh soalan:

Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat ringkasan tentang langkah-langkah mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Panjang ringkasan anda mestilah tidak melebihi 80 patah kata.

Format penulisannya:

Pendahuluan:

 • Pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya.

Isi-isi: (Langkah-langkah)

 • 7 isi (cadangan)
 • Isi hendaklah mengikut susunan asal dalam petikan
 • Kandungan isi jangan diubah
 • Jangan masukkan contoh / hurain lanjut isi
 • Gunakan penanda wacana setiap kali memulakan ayat isi.

Contoh Penanda Wacana:-

 1. antaranya
 2. selain itu
 3. seterusnya
 4. di samping itu
 5. langkah kelima
 6. langkah keenam
 7. akhirnya

Ringkasan anda akan terdiri daripada 8 ayat: 1 ayat pendahuluan dan 7 ayat isi. Setiap satu ayat biasanya mengandungi 8 – 10 patah kata.

Jadi, 8 X 10 = 80 patah kata.

Tak perlu pening kepala untuk menjawab soalan...!

Tak perlu pening kepala untuk menjawab soalan...!

Mudahkan…….