Meringkas merupakan soalan A(i) dalam kertas 2 PMR. Markah penuhnya 20 dan panjang ringkasan tidak lebih daripada 80 patah kata.

Contoh soalan:

Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat ringkasan tentang langkah-langkah mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Panjang ringkasan anda mestilah tidak melebihi 80 patah kata.

Format penulisannya:

Pendahuluan:

 • Pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya.

Isi-isi: (Langkah-langkah)

 • 7 isi (cadangan)
 • Isi hendaklah mengikut susunan asal dalam petikan
 • Kandungan isi jangan diubah
 • Jangan masukkan contoh / hurain lanjut isi
 • Gunakan penanda wacana setiap kali memulakan ayat isi.

Contoh Penanda Wacana:-

 1. antaranya
 2. selain itu
 3. seterusnya
 4. di samping itu
 5. langkah kelima
 6. langkah keenam
 7. akhirnya

Ringkasan anda akan terdiri daripada 8 ayat: 1 ayat pendahuluan dan 7 ayat isi. Setiap satu ayat biasanya mengandungi 8 – 10 patah kata.

Jadi, 8 X 10 = 80 patah kata.

Tak perlu pening kepala untuk menjawab soalan...!

Tak perlu pening kepala untuk menjawab soalan...!

Mudahkan…….

Advertisements