Terdapat pelbagai jenis kata adjektif dalam bahasa Melayu. Yang kita hendak bincangkan kali ini ialah kata adjektif emotif.

Kata adjektif emotif (KAe) ialah kata adjektif yang berkaitan dengan perasaan seperti suka, sayang, benci, marah, cinta, muak, jemu dan lain-lain.

INGAT!!!

  • Selepas KAe, kata sendi nama yang sepatut digunakan ialah ‘akan’
  • KAe + akan, contoh:-
  1. Saya cinta akan kamu dengan sepenuh hatiku.
  2. Dia amat sayang akan kucingnya.

SALAH jika:-

  1. Saya cintakan kamu dengan sepenuh hatiku.
  2. Dia amat sayangkan kucingnya.
Advertisements