Biasa benar kita menemukan penggunaan rangkai kata berkenaan sama ada dalam majlis-majlis rasmi atau bahagian prakata dalam sesebuah buku.

Jika kita berpendapat bahasa Melayu itu mudah, hal ini demikianlah jadinya. SEBENARNYA rangkai kata yang betul ialah:-

  • kata alu-aluan / ucapan alu-aluan