Ini cerita tentang ‘pun’ pula. Mudah jika kita faham dan tahu bagaimana menggunakannya. Tapi …. jika tidak …

  • Pun yang terdapat dalam kata hubung, hendaklah disatukan, contohnya:-
  1. walaupun, sungguhpun, ataupun, biarpun, sekalipun, bagaimanapun, kendatipun
  • Pun yang membawa maksud ‘juga’ hendaklah dipisahkan, contohnya:-
  1. Saya pun, mereka pun, kacang pun, Ali pun, …..