Archive for Jun 6, 2009


Istiqamah…?

Kata Arab ini membawa maksud:-

 • ketaatan berterusan / kesungguhan yang padu
 1. Kita perlu ada istiqamah dalam setiap kerja buat kita.
 2. Istiqamah menjadi prasyarat utama dalam mengerjakan ibadat kepada Allah.
Istiqamah dalam perjuangan

Istiqamah dalam perjuangan

  Maksud kata global dan globalisasi sering disalahgunakan sehingga mencacatkan bahasa.

  • global   > menyeluruh/ sejagat
  1. Sesuatu keputusan yang hendak diputuskan wajar dilihat daripada sudut pandangan yang global.
  • globalisasi   > proses penyebaran / perluasan ke peringkat dunia / dasar keterbukaan
  1. Dalam era globalisasi ini, kita lebih terdedah kepada pengaruh budaya luar.
  • keadaan / kejadian yang menunjukkan pertentangan / kesan sebaliknya.
  1. Kegilaan melampau remaja terhadap sesuatu yang baru ironinya akan menyebabkan terhakisnya sifat jati diri sedikit demi sedikit.

  Maksud kata ini ialah:-

  • contoh / model sesuatu
  1. Keadaan umat Islam hari ini dipengaruhi oleh beberapa paradigma yang universal.
  • lingkungan / batasan pemikiran
  1. Pelajar institusi pengajian tinggi sewajarnya melakukan anjakan paradigma tentang corak kerjaya pada masa hadapan.
  • tidak terlalu ketat
  • mudah disesuaikan / diubah suai

  Contoh dalam ayat;-

  1. Pelajar pada hari ini mestilah luwes menerima angin perubahan yang positif.
  2. Keluwesan sikap masyarakat hari ini banyak dipengaruhi oleh peranan media massa.

  Perkataan ‘lestari‘ sedap didengar dan gemar pula digunakan orang. Maksud lestari sebenarnya ialah;-

  • lestari > kekal, tidak berubah
  • melestarikan > mengekalkan, menetapkan
  • pelestarian > perlindungan daripada kemusnahan
  • kelestarian > keadaan yang tidak berubah

  Dalam ayat;-

  1. Semua anggota masyarakat mestilah memiliki rasa tanggungjawab untuk melestarikan hutan semula jadi kita. (mengekalkan)
  2. Kelestarian hutan asli kita mesti diutamakan. (pengekalan / keaslian)

  Untuk mengetahui betul atau salah frasa di atas, kita perlulah memahami tugas kata ganda.

  Kata ganda biasanya dibahagikan kepada 4 golongan:-

  1. kata ganda penuh [murid-murid, bola-bola, ular-ular …]
  2. kata ganda separa [lelaki, sesiku, tetupai ….]
  3. kata ganda irama [kuih-muih, kayu-kayan, lauk-pauk ….]
  4. kata ganda menyaling/saling [bantu-membantu, tolong-menolong….]

  JADI penggunaan frasa di atas adalah salah kerana berlaku pengulangan maksud; iaitu maksud saling dan kata ganda menyaling.

  SEPATUTNYA:-

  • saling membantu / bantu-membantu
  1. Kita hendaklah bantu-membantu semasa melakukan sesuatu kerja.
  2. Kita hendaklah saling membantu semasa melakukan sesuatu kerja.

  SALAH jika:-

  1. Kita hendaklah saling bantu-membantu semasa melakukan sesuatu kerja.
  2. Mereka saling tolak-menolak ketika masuk melalui pintu pagar itu.
  3. Sebagai kawan kita hendaklah saling tegur-menegur.

  Di ialah kata sendi nama (KSN) menunjukkan tempat dan arah. Jadi untuk makluman semua, pertolongan itu bukan tempat atau arah! Jadi salahlah frasa di atas itu.

  SEPATUTNYA:-

  • Terima kasih atas pertolongan ….
  • Sekalung budi atas perhatian yang ….
  • atas dorongan …
  • atas kerumitan ….