• tidak terlalu ketat
  • mudah disesuaikan / diubah suai

Contoh dalam ayat;-

  1. Pelajar pada hari ini mestilah luwes menerima angin perubahan yang positif.
  2. Keluwesan sikap masyarakat hari ini banyak dipengaruhi oleh peranan media massa.