Maksud kata ini ialah:-

  • contoh / model sesuatu
  1. Keadaan umat Islam hari ini dipengaruhi oleh beberapa paradigma yang universal.
  • lingkungan / batasan pemikiran
  1. Pelajar institusi pengajian tinggi sewajarnya melakukan anjakan paradigma tentang corak kerjaya pada masa hadapan.
Advertisements