Makna dua patah perkataan di atas adalah sama iaitu ambil berat, ambil peduli dan ambil kisah. – Tergolong dalam kata adjektif.

Penggunaan dalam ayat:-

  1. Sejak mendapat teguran daripada ayahnya, kini dia begitu cakna tentang pelajarannya.
  2. Ibu saya sangat endah tentang perkembangan pelajaran saya.