• 2002 : Tema dan persoalan (Novel Tg.1/2/3)
 • 2003 : Watak dan perwatakan (watak utama) (Novel Tg. 1/2/3)
 • 2004 : Nilai; kerjasama, bertanggungjawab, kegigihan (Novel Tg.1/2/3)
 • 2005 : Latar; masa, tempat dan masyarakat (Novel Tg.1/2/3)
 • 2006 : 3 perbandingan watak utama dan sampingan (Novel Tg.3)
 • 2007 : Pengajaran ‘kita wajar tolong-menolong’ (Novel Tg.2 & 3)
 • 2008 : 3 latar tempat (Novel Tg. 3)
 • 2009 : Persoalan novel Tg. 2:
 1. Pahlawan Pasir Salak > Persoalan kebijaksanaan seorang pemimpin
 2. Tragedi 4 Disember > Kasih sayang antara ahli keluarga
 3. Timulak Kapal Perang > Kegigihan menentang penjajah Inggeris
 4. Kapten Hassan Wira Bangsa > Tanggungjawab mempertahankan maruah negara

Berdasarkan satu daripada novel di atas, berikan 3 contoh peristiwa yang dapat menggambarkan persoalan yang dinyatakan.

  Advertisements