Biasanya kata ciplak yang kita sering temukan dalam kehidupan kita seharian. Maksud kata ciplak ialah meniru atau mengutip karangan orang lain tanpa izin.

Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, jiplak iaitu kata Jawa juga membawa maksud yang sama dengan ciplak, ringkasnya:-

  • Jiplak / ciplak bermaksud  > meniru atau mengutip atau mencuri karangan orang lain tanpa izin;

Contoh ayat:-

  1. Pelajar diingatkan bahawa penulisan ciplak tidak diterima.
  2. Penulis yang gemar menjiplak hasil karya penulis lain sebenarnya seorang pencuri.
  3. Penjiplak hasil karya itu dipulau oleh ahli persatuan.
  4. Ramai pelajar menciplak karya seseorang kerana malas membuat penyelidikan sendiri.