• Pengaruh / tekanan rakan sebaya
  • Kurangnya bimbingan (agama) daripada keluarga
  • Kekurangan perhatian
  • Pornografi
  • Penyalahgunaan dadah
  • Jenayah
  • Jurang perbezaan generasi
  • Rendah keyakinan diri
Advertisements