Kata ‘kuat kuasa’ merupakan kata majmuk yang dieja terpisah. Namun kata tersebut akan berubah bentuk apabila digunakan bersama-sama imbuhan.

  • Imbuhan awalan ber-, peng-, meng-
  1. kuat kuasa > berkuat kuasa, penguat kuasa, menguat kuasa
  • Imbuhan apitan pe-an, me-kan, di-kan
  1. kuat kuasa > penguatkuasaan, menguatkuasakan, dikuatkuasakan

RINGKASNYA, mana-mana kata majmuk terpisah apabila menerima imbuhan apitan akan tergabung dengan sendirinya.

Contoh kata majmuk lain:-

  • anak tiri   > menganaktirikan, dianaktirikan
  • tong sampah   > mengetongsampahkan, ditongsampahkan
  • ibu bapa   > keibubapaan
  • sama rata   > kesamarataan, menyamaratakan, disamaratakan
Advertisements