Hukum D-M digunakan untuk memastikan frasa nama digunakan dengan betul. (D) bermaksud diterangkan ‘benda’ kemudian (M) bermaksud ‘menerangkan’ perihal benda tersebut.

RINGKASNYA untuk menyebut frasa nama, kita mestilah menyebut nama benda dahulu, barulah diikuti dengan menerangkan sifatnya;-

 • ikan besar   bukannya besar ikan
 • kipas putih bukannya putih kipas
 • pisang goreng bukannya goreng pisang
 • perkara-perkara lain bukannya lain-lain perkara
 • negeri lain bukannya lain negeri
 • Restoran Ali bukannya Ali Restoran
 • Klinik Gigi bukannya Gigi Klinik
 • Hal-hal lain bukannya lain-lain hal

Kata yang dihitamkan itu ialah benda (kata nama) yang kemudiannya diikuti dengan keterangan (menerangkan) sifatnya.

Walau bagaimanapun, terdapat juga frasa nama yang terkecuali daripada hukum D-M. Hal ini demikian kerana frasa nama tersebut telah digunakan secara meluas, contohnya;-

 1. perdana menteri
 2. timbalan menteri
 3. naib presiden
 4. ibu pejabat
 5. pembantu penyelidik ….

Advertisements