Perkataan di atas itu berasal daripada kata dasarnya iaitu ‘bumi’. Setelah menjalani proses pengimbuhan apitan, maka terbitlah perkataan-perkataan tersebut. MASALAHNYA adakah semua perkataan di atas diejakan dengan BETUL?

SEBENARNYA ejaan yang BETUL ialah:-

  • mengebumikan bukannya mengkebumikan
  • pengebumian bukannya pengkebumian

Kata dasarnya ialah ‘bumi’ BUKANNYA ‘kebumi’

  • menge + bumi + kan > mengebumikan
  • penge + bumi + an  > pengebumian

Fahammmmm…