Kata dasarnya ialah ‘tepi’. Maksudnya bahagian yang luar sekali, pinggiran …..

Antara dua perkataan di atas, yang betulnya ialah ‘mengetepikan’. Maksudnya :-

  • mengetepikan > memindahkan ke tepi, tidak mempedulikan, mengesampingkan, memencilkan …
  • menepikan > pergi ke tepi, berjalan mengikut tepi …
  • mengenengahkan   X
  • mengetengahkan  √