Kata ‘maslahat’ berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud sesuatu yang berfaedah, berguna, kebaikan …

Kata seperti di atas ini juga disebut sebagai kosa kata luas yang patut diguna pakai semasa menulis karangan.

Contoh ayat:-

  • Pembelajaran secara berkumpulan banyak terkandung maslahatnya.
  • Pelestarian alam semula jadi dilaksanakan demi kemaslahatan dan kepentingan makhluk yang bergelar manusia.