• 2003:
 1. Klimaks
 2. Latar tempat
 • 2004:
 1. Nilai kasih sayang
 2. Konflik
 • 2005:
 1. Dua peristiwa menarik
 2. Membandingkan latar tempat dua buah novel
 • 2006:
 1. Pengajaran
 2. Satu persoalan daripada 2 novel
 • 2007:
 1. Dua peristiwa berkaitan maruah
 2. Cara watak (dalam 2 novel) menyelesaikan masalah
 • 2008:
 1. Dua sebab bahagian permulaan novel menarik minat anda
 2. Bandingkan dari segi persamaan dan perbezaan latar masyarakat dalam 2 buah novel
 • 2009:
 1. ??
 2. ??