• 2003:
 1. Rencana
 2. Laporan
 3. Ulasan
 4. Perbincangan
 5. Pendapat
 6. Peribahasa
 • 2004:
 1. Syarahan
 2. Rencana
 3. Perbincangan
 4. Fakta
 5. Pendapat
 • 2005:
 1. Rencana
 2. Perbincangan
 3. Pendapat
 4. Pendapat
 5. Peribahasa
 • 2006:
 1. Ceramah
 2. Ulasan
 3. Perbincangan
 4. Fakta
 5. Pendapat
 • 2007:
 1. Syarahan
 2. Perbincangan
 3. Fakta
 4. Pendapat
 5. Cerita