Penulis memetik pendapat Prof melalui Berita Harian 28 Jun 2009:

  • Pendekatan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sedia ada sudah lapuk, perlu digantikan dengan kaedah terkini
  1. Masa pengajaran bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut perlu ditambahkan menjadi 3 – 4 jam seminggu;
  2. Penguasaan bahasa Melayu penting untuk tujuan perpaduan;
  3. Penguasaan bahasa Inggeris pula berperanan untuk menambah ilmu dan menembusi dunia global;
  4. Bahasa Melayu merupakan alat yang terbaik bagi mendalami ilmu pengetahuan bermula sekolah rendah hingga ke universiti;
  5. Beribu-ribu orang pelajar kita berjaya dalam semua bidang sains dan teknologi sebelum kita memperkenalkan PPSMI.

Penulis memang sependapat dengan orang bijak pandai ……