Soalan 4(a):

  • Bahagian permulaan sebuah novel memainkan peranan yang penting kepada pembaca untuk meneruskan pembacaan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 sebab bahagian permulaan itu menarik minat anda.

(7 markah)

Soalan 4(b):

  • Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang anda pelajari.

(8 markah)