Archive for Julai, 2009


Pada 31 Julai 2009, jam 10.30 pagi penulis bersama-sama pelajar SMU(A) Meheliah dalam majlis ceramah seperti di atas.
Seramai 147 orang pelajar terlibat dan majlis itu berjalan seperti sebagaimana yang dirancang.
Terima kasih kepada guru-guru dan semua pelajar semoga berjaya. Insya-Allah.

Cuba lihat penggunaan kata sendi ‘dari’ dalam ayat di atas. Adakah betul atau sepatutnya digantikan dengan kata sendi ‘daripada’?

 • Kata sendi ‘dari’ berfungsi untuk menunjukkan tempat, arah dan masa;
 • Kata sendi ‘daripada’ pula digunakan pada manusia, asal usul, perbandingan, abstrak dan bahagian;
 • Untuk ayat di atas, ‘saya membeli pisang goreng’ itu daripada Milah (manusia) pemilik gerai itu;
 • Jadi ‘dari’ dalam ayat tersebut SEPATUTNYA digantikan dengan ‘daripada’.

Lihat contoh ayat di bawah:-

 1. Saya menerima surat tawaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri.

Walaupun Jabatan Pelajaran Negeri itu merupakan ‘tempat’, kita tidak boleh menggunakan ‘dari’ kerana maksud yang dibawa oleh ayat itu ialah saya menerima surat tawaran daripada ‘pihak’ (manusia) di Jabatan Pelajaran Negeri.

Pengembala / penggembala…?

Pengembala lembu itu ditangkap kerana terlibat dengan kegiatan pengedaran dadah.

 • Cuba teliti kata nama pengembala dalam ayat di atas.
 • Betulkah ejaannya begitu?
 • SEBENARNYA ejaan pengembala itu SALAH dan patut ditukar kepada PENGGEMBALA.

Lihat perbandingan di bawah:-

 1. gempur > penggempur bukannya pengempur
 2. ganti > pengganti bukannya penganti
 3. gandaan > penggandaan bukannya pengandaan
 4. galak > penggalak bukannya pengalak

Fahamkan….. kenapa penggembala bukannya pengembala?

 • Penggembala bermaksud orang yang memelihara atau menjaga ternakan seperti lembu, kerbau …..
 • Ayat tunggal = ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
 1. Ali seorang pelajar.
 2. Kerusi saya rosak.
 3. Lembu itu mati.
 • Ayat majmuk = gabungan atau percampuran ayat tunggal.
 1. Ayat majmuk gabungan (gabungan ayat tunggal yang menggunakan kata hubung gabungan seperti dan, atau, lalu, maka, serta, dan tetapi). Contoh:  (i) Aziz makan nasi dan bubur. (ii) Amin bermain bola tetapi saya bermain hoki. (iii) Cikgu ke kelas lalu mengajar tatabahasa.
 2. Ayat majmuk pancangan (gabungan ayat utama dengan satu atau lebih ayat kecil). Contoh: (i) Azmi yang berasal dari Kelantan ialah seorang guru. (ii) Azim pergi ke kantin untuk membeli pisang goreng. (iii) Dia mengulang kaji pelajaran kerana peperiksaan sudah hampir.
 3. Ayat majmuk campuran (gabungan ayat tunggal dengan ayat majmuk). Contohnya: (i) Aziz membaca buku yang dipinjam daripada Azim sambil mendengar radio. (ii) Murid yang bijak itu rajin membantu ibunya di rumah dan kerja yang sering dibantunya adalah seperti menyapu sampah, mengemas rumah dan lain-lain.

Lihat pola ayat di bawah:

 • Mereka / sedang tidur. = FN + FK
 • Ali / malas. = FN + FA
 • Cikgu / ke kelas 3G. = FN + FSN
 • Amin / cinta akan Rohani. = FN + FA
 • Allah / ada. = FN + FK

Betulkah ayat di atas?

 • Ayat di atas tergolong dalam ayat pasif;
 • Ayat pasif di atas telah menggunakan kata ganti diri ke-3 (mereka);
 • Ayat pasif ini ialah ayat pasif diri ke-3;
 • Kata kerjanya mestilah berimbuhan di-;

SEPATUTNYA, ayat di atas ditulis begini……

 • Bas yang ditunggu oleh mereka telah sampai.
 • Repitasi/Pengulangan: mengulangi kata, frasa, ayat yang sama dalam baris atau rangkap;
 • Terdapat 3 bentuk repitasi:-
 1. Anafora (pengulangan kata pada awal ayat)
 2. Responsi (pengulangan kata pada tengah ayat)
 3. Epifora (pengulangan kata pada akhir ayat)
 • Inversi: Pembalikan kata, frasa yang disengajakan oleh pengarang. Contoh:-
 1. ke laut aku pergi
 2. menari orang ke sana ke mari
 • Imej Alam: Menggunakan unsur-unsur alam seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan alam semula jadi dalam sesuatu karya.
 • Permulaan: Murni menziarahi ibunya di kampung dan memujuknya agar mengikutnya ke bandar.
 • Perkembangan: Jemah bersetuju untuk mengikut Murni pulang ke bandar apabila Mak Timah sanggup menunggu rumah dan menjaga ayam itiknya.
 • Konflik: Perbuatan Jemah menajak rumput di halaman rumah dan menebang anak pokok ketapang menimbulkan kemarahan Jamal, menantunya.
 • Klimaks: Jemah melalui surat meminta Murni pulang ke kampung dengan segera bagi menyelesaikan urusan pertukaran nama tanah yang dibelinya untuk hari tua Murni dan Jamal.
 • Peleraian: Murni berasa terharu akan tindakan ibunya, manakala Jamal menginsafi dirinya yang tidak pandai merancang masa depan walaupun dia seorang perancang ekonomi.

Kegagalan Umar ke rumah tunangnya, Safiah pada masa yang dijanjikan telah menyebabkan Safiah menjadi risau. Akhirnya, Umar tiba lalu menjelaskan punca kelewatannya. Umar terpaksa memujuk Safiah yang telah merajuk. Berlaku konflik antara Umar dengan Safiah apabila Umar tetap dengan pendiriannya untuk menjadi guru. Safiah tetap memujuk Umar supaya masuk MCS atau bekerja di Foreign Service agar hasratnya untuk tinggal dan bekerja di luar negara akan tercapai.

Akibatnya, Safiah terus merajuk hingga enggan makan tengah hari apabila Umar tetap dengan pendiriannya. Namun, dengan kebijaksanaan Umar, dia bukan saja berjaya memujuk Safiah, malah berjaya mengubah pendiriannya untuk menerima kerjaya yang menjadi pilihan Umar.

Emak berasa …………….. semasa berada dalam majlis yang jelas menampakkan budaya penjajah itu.

 • A  kekok    √ (bermaksud canggung/tidak selesa)
 • B  pelik    Χ  (bermaksud hairan)
 • C  ganjil    Χ (bermaksud luar biasa/aneh)
 • D  gerun    Χ (bermaksud takut/ngeri)