1. menjimatkan kos, masa dan tenaga
  2. mengatasi masalah kesesakan jalan raya
  3. meningkatkan kualiti alam sekitar (CFC, penipisan ozon, pemanasan global)
  4. mewujudkan peluang pekerjaan (meningkatkan taraf hidup)
  5. mengurangkan kes kemalangan
  6. mengurangkan kebergantungan kepada bahan api (minyak petrol)
  • Pengangkutan awam menjana ekonomi negara...

    Pengangkutan awam menjana ekonomi negara...

    Advertisements