1. kaedah penyediaan makanan yang tidak mementingkan kebersihan
  2. keadaan persekitaran yang kotor
  3. makanan tidak bertutup: – dihinggapi lalat
  4. kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat
  5. pengusaha lebih mengutamakan keuntungan
  6. kurangnya pemantauan oleh pihak berwajib
Advertisements