Archive for Julai 2, 2009


 • Faktor manusia :-
 1. Kelalaian / kecuaian
 2. kurangnya kesedaran
 3. kemahiran / pengalaman yang kurang
 • Faktor mesin :-
 1. Kenderaan tidak diselenggarakan dengan sempurna
 2. Kenderaan yang telah berusia
 3. Kenderaan yang tidak mempunyai spesifikasi yang cukup
 • Faktor cuaca :-
 1. Hujan lebat, tanah runtuh, banjir … bencana alam
 2. Angin lintang
 • Faktor jalan raya :-
 1. Banyak selekoh yang berbahaya
 2. Jalan rosak – tidak diselenggarakan dengan cepat
 3. Jalan sempit – tidak dapat menampung jumlah kenderaan yang banyak terutama ‘hari perayaan’
 4. Infrastruktur yang tidak sempura – lampu isyarat, papan tanda, lampu jalan …

Babi kemalangan .... punca penyakit H1N1...?

Babi kemalangan .... punca penyakit H1N1...?

  Advertisement

  19. Mekanik itu sedang memperbaiki perisian komputer yang rosak itu.

  • Frasa memperbaiki perisian komputer di atas salah;
  • Kesalahannya berlaku pada kata memperbaiki;
  • memperbaiki berasal daripada kata adjektif (KA) ‘baik’;
  • Harus diingat bahawa proses pengimbuhan yang melibatkan kata adjektif (KA) perlu diberikan perhatian;-
  1. awalan berangkap ‘memper  + KA > tidak boleh diikuti akhiran ‘i’ atau ‘kan’
  2. awalan berangkap diper  + KA > pun tidak boleh diikuti akhiran ‘i’ atau ‘kan’

  CONTOH:-

  1. memper  + indah    > memperindah BUKANNYA memperindahkan / memperindahi
  2. diper  + lebar   > diperlebar BUKANNYA diperlebarkan  / diperlebari
  3. memper  + baik   > memperbaik BUKANNYA memperbaiki / memperbaikkan
  4. diper  + baik   > diperbaik BUKANNYA diperbaiki  /  diperbaikkan