• berangkat maksudnya bertolak, pergi…
 1. Sultan Mansyur akan berangkat ke kota Singapura.
 • beradu maksudnya berehat, tidur…
 1. Permaisuri sedang beradu di kamar peraduan.
 • bersemayam maksudnya mendiami, menduduki, tinggal…
 1. Raja Kelantan bersemayam di istana Kubang Kerian.
 • berkenan maksudnya bersetuju, …
 1. Baginda berkenan untuk menganugerahi pembesar itu pingat kebesaran.
 • bertitah maksudnya memerintahkan, berucap, …
 1. Maka raja pun bertitah kepada segala menteri.
 • gering > uzur/sakit
 • dukacita > sedih
 • hari keputeraan > hari jadi
 • peterana > tempat khas untuk orang berpangkat
 • peraduan > tempat beradu
 • murka > marah
  Advertisements