Dalam bahasa Melayu, terdapat 2 golongan kata majmuk:-

 • kata majmuk yang dieja terpisah;
 • kata majmuk yang dieja rapat;

Kebanyakan kata majmuk diejakan secara terpisah, cuma segelintir sahaja kata majmuk yang dieja secara bercantum / rapat. Contohnya:-

 1. setiausaha
 2. tanggungjawab
 3. matahari
 4. kerjasama
 5. warganegara
 6. jawatankuasa
 7. sukacita
 8. dukacita
 9. beritahu
 10. pesuruhjaya
 11. suruhanjaya
 12. dinihari
 13. perikemanusiaan
 14. haribulan
 15. daripada
 16. kepada
 17. peribadi
 18. olahraga
 19. manakala
 20. padahal
 21. bagaimana
 22. apabila
 23. barangkali
 24. peribahasa
 25. tandatangan
 26. kakitangan
 27. sukarela
 28. bumiputera