Dalam soalan 3(a), BM Kertas 2 SPM, kerap kali calon diminta menulis ayat dengan menggunakan kata kerja yang tidak berimbuhan. Biasanya ramai calon yang gagal. Lihat contoh ayat yang menggunakan kata kerja ‘tolak’ di bawah:-

  • tolak
  1. Saya sedang tolak meja yang berat itu.    X

( Dalam ayat aktif transitif, sepatutnya kata ‘tolak’ perlu diberikan                             imbuhan me-, tetapi tidak dibenarkan!).

Untuk menyelesaikan masalah seperti di atas, calon-calon disarankan agar membina ayat pasif atau ayat perintah bagi kata ‘tolak’ itu. Lihat contoh di bawah:-

  1. Meja yang berat itu telah saya tolak.  – Ayat pasif.
  2. Tolong tolak meja yang berat itu.  – Ayat perintah.

JADI, kita dapat membina ayat ‘tolak’ tanpa menambahkan imbuhan dengan betul apabila kita membina ayat pasif atau ayat perintah.