Teliti ayat di bawah ini;-

  • (a) Dewasa ini ramai orang mengidap penyakit selesema babi.
  • (b) Dewasa ini ramai orang menghidap penyakit selesema babi.

Kata mengidap / menghidap sering digunakan, tapi adakah kedua-duanya betul?

Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, kata ‘idap’ ialah kata Jawa yang bermaksud bulu mata. Manakala kata ‘hidap’ pula bermaksud menanggung / terkena sesuatu penyakit.

JADI, di sini jelas bahawa ayat (a) sebenar SALAH; Tidak wujud sama sekali perkataan mengidap dalam bahasa Melayu.

Advertisement