Kata di atas tergolong dalam kosa kata luas dan amat menarik jika diaplikasikan dalam setiap penulisan.

Maksud kata:-

  • wacana    > perbincangan / pertukaran idea secara lisan
  • wadah    > alat, medan, saluran
  • waadat    > perjanjian
  • wahana    > saluran,perantaraan
  • waima    > sama ada, walaupun
  • wakalaf    > perwakilan
  • walang    > bersedih, dukacita, khuatir