Archive for Julai 6, 2009


Frasa KKTT…?

Kata kerja tak transitif (KKTT) ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat walaupun tanpa objek (KN).

 • KKTT ==> Kata sendi (KSN) ==> Objek (KN)

Contoh;-

 1. bercerita tentang pengalaman
 2. balik ke kampung
 3. berbincang mengenai isu-isu politik

JADI salah jika ayat ditulis begini;-

 1. Amin bercerita pengalamannya.
 2. Dia balik kampung.
 3. Mereka berbincang isu-isu politik

Sepatutnya selepas KKTT ‘bercerita’, ‘balik’, dan ‘berbincang’ mestilah diikuti dengan kata sendi nama (KSN) dahulu, sebelum objek.

Kata kerja transitif (KKT) ialah kata kerja yang mesti hadir bersama-sama objek iaitu kata nama (KN).

 • KKT —-> Objek (KN)

Contoh:-

 1. menjala ikan.
 2. menendang bola.
 3. mendapat hadiah.
 4. menulis surat.

JADI salah jika ayat ditulis begini;-

 1. Nelayan itu menjala banyak ikan.
 2. Azim menendang dengan kuat bola itu.
 3. Aliya mendapat sedikit hadiah.
 4. Ariesya menulis semula surat.

Jenis kata selepas KKT dalam ayat di atas iaitu ‘banyak’, ‘dengan’, ‘sedikit’, ‘semula’ bukannya objek (KN).

Ingat, selepas KKT mestilah diikuti dengan objek (KN).

Tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Melayu banyak mengambil kata bahasa lain. Proses ini dinamakan proses pinjaman yang mengambil istilah daripada bahasa asalnya dan penyesuaian dibuat pada bahagian bunyi dan ejaan.

Antara kata pinjaman ialah:-

 • Bahasa Arab (tadbir, takdir, tafsir, syarat, tauhid, ……)
 • Bahasa Inggeris (sabotaj, proses, praktik, kategori, gred, struktur, …..)
 • Bahasa Jawa (pamer, keraton, pelakon, ….)

♣  Harus dingat apabila berlaku proses pengimbuhan kepada kata pinjaman, bunyi asal / huruf depan setiap perkataan itu wajib dikekalkan.

Contoh:-

 1. tadbir      + men-      > mentadbir
 2. takdir       + men-     > mentakdir
 3. sabotaj    + men-     > mensabotaj
 4. proses      + men-     > memproses
 5. pamer      + men-      > mempamer

Di samping imbuhan asli bahasa Melayu, terdapat juga imbuhan pinjaman yang kita ambil daripada bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan bahasa Sanskrit. Perhatikan contoh di bawah;-

 • Imbuhan bahasa Inggeris: (pra-, pro-, anti-, auto-, sub-, poli-, supra-,)
 • Imbuhan bahasa Sanskrit: (eka-, dwi, tri-, tata-, pasca-, panca-, tuna-, swa-, maha-, )
 • Imbuhan bahasa Arab: (-in, -at, -ah, bi-, -wi, -iah)

Contoh penggunaan imbuhan pinjaman dengan kata dasar:-

 • prasejarah, prokerajaan, antidadah, automobil, subgolongan, subtopik, poliklinik, supranasional,
 • ekabahasa, dwitahunan, tribahasa, tatabahasa, tatacara, pascasiswazah, pancaindera, tunakarya,
 • muslimin, muslimat, muslimah, hadirin, hadirat, duniawi, alamiah, lahiriah, biadab, binormal,

Semua imbuhan sama ada pinjaman atau asli dieja rapat dengan kata dasar.

♥  bi- bermaksud tidak > binormal maksudnya tidak normal

♥  tuna- bermaksud tidak > tunakarya maksudnya penganggur

♥  swa- bermaksud sendiri > swalayan maksudnya layan diri