Seperti yang kita maklum, antara fungsi penggandaan adalah untuk menunjukkan jumlah yang banyak atau jumlah yang lebih daripada satu. Amat tidak munasabah jika proses penggandaan ini juga kita gunakan pada kata tertentu yang sudah membawa maksud banyak seperti air, angin, dan lain-lain.

Contoh penggandaan yang SALAH:-

  • udara-udara
  • angin-angin
  • pasir-pasir
  • asap-asap
  • awan-awan
  • minyak-minyak
  • air-air
  • gas-gas