• menulis ringkasan melebihi 80 patah kata;
  • isi yang dikemukakan cukup iaitu minimum 5 tetapi tidak lengkap atau isi yang asal telah diubah;
  • penggunaan penanda wacana yang tidak sesuai;
  • terdapat banyak kesalahan bahasa seperti ejaan, tatabahasa;
  • tidak menulis jumlah patah perkataan.
Advertisement