19.  Juru-juru teknik sedang mengikuti kursus induksi di Perdana Resort.

A    Juruteknik    Χ

B    Juru-juruteknik    Χ

C    Juruteknik-juruteknik    √

D    Juru-juru teknik    Χ

  • Juru dan teknik dieja rapat kerana ‘juru’ ialah imbuhan pinjaman.
  • Jawapan A walaupun betul tetapi tidak menunjukkan maksud banyak (ganda) seperti dalam soalan.
Advertisements