14.  Yang (A) menjadi punca kemarahan orang ramai ialah (B) sikap kontraktor itu yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata (C). Tiada kesalahan (D)

  • Jawapannya ialah D