Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(c)

(i)  Kempen Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan demi mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu.

  • mendokong   > mendukung
  • kemasyarakatan   > memasyarakatkan

(ii)  Tiap-tiap pusat melupuskan sampah mestilah sentiasa di pantau agar mesra alam dan tidak memudaratkan masyarakat di sekitarnya.

  • melupuskan   > pelupusan
  • di pantau   > dipantau

(iii)  Lembaga Pengarah syarikat itu mensasarkan peningkatan eksport prodaknya sebanyak 50% dalam jangka masa dua belas bulan.

  • mensasarkan   > menyasarkan
  • prodaknya   > produknya