Frasa jamak sering kali disalahgunakan kerana kita kadang-kadang tidak menyedari bahawa sesetengah kata yang kita gunakan itu sebenarnya membawa maksud jamak. Misalannya antara, deretan, berkeliaran ……. sudah membawa maksud jamak.

Lihat contoh di bawah:-

  • antara sebab-sebab  SEPATUTNYA  antara sebab
  • deretan kedai-kedai SEPATUTNYA  deretan kedai
  • lembu-lembu berkeliaran  SEPATUTNYA lembu berkeliaran
  • himpunan syair-syair  SEPATUTNYA  himpunan syair
  • timbunan batu-batan  SEPATUTNYA  timbunan batu
  • beraneka kuih-muih  SEPATUTNYA  beraneka kuih
  • semua rakyat  SEPATUTNYA  semua penduduk / warganegara