Penggunaan penjodoh bilangan amat penting. Walau bagaimanapun, kaedah pengunaannya juga sama penting dan perlu diberikan penekanan. Lihat contoh di bawah:-

  • sebuah masyarakat  SEPATUTNYA  satu masyarakat
  • sebuah cita-cita  SEPATUTNYA  satu cita-cita
  • beberapa buah sungai  SEPATUTNYA  beberapa batang sungai
  • tiga buah lebuh raya SEPATUTNYA  tiga batang lebuh raya
  • setiap buah kereta  SEPATUTNYA  setiap kereta
Advertisements