Soalan 1:

 • Tema: ICT
 • Tugasan: Faedah
 • Format: Umum – Fakta

Soalan 2:

 • Tema: Ibu bapa
 • Tugasan: Menghargai jasa ibu bapa
 • Format: Khusus – Ceramah

Soalan 3:

 • Tema: Industri pertanian
 • Tugasan: Peranan pelbagai pihak
 • Format: Umum – Pendapat

Soalan 4:

 • Tema: Jerebu
 • Tugasan: Bentuk kerjasama Malaysia-ASEAN
 • Format: Umum – Perbincangan

Soalan 5:

 • Tema: Nilai murni dalam sastera
 • Tugasan: Penghayatan
 • Format: Umum – komen