• melempari
  1. Omar melempari kambing itu dengan batu.   √
  2. Omar melempari batu ke arah kambing itu.   Χ
  • melemparkan
  1. Omar melemparkan batu ke arah kambing itu.   √
  2. Omar melemparkan kambing itu dengan batu.   Χ

Nampak perbezaannya?