Kata menghidangi / menghidangkan sebenarnya tidak ada apa-apa masalah. Semuanya ok. Yang menjadi masalahnya ialah apabila kata-kata tersebut digunakan dalam ayat. Lihat contoh ayat di bawah:-

  • menghidangi
  1. Emak menghidangi tetamu dengan makanan yang lazat.   √
  2. Emak menghidangi makanan yang lazat kepada tetamu.  Χ
  • menghidangkan
  1. Emak menghidangkan makanan yang lazat kepada tetamu.   √
  2. Emak menghidangkan tetamu dengan makanan yang lazat.   Χ

Nampak perbezaannya?