Secara sedar atau tidak kebanyakan calon menggunakan hanya ayat penyata dalam setiap penulisan mereka. Hal ini demikian menyebabkan hasil penulisan itu kurang menarik dan kurang berkesan.

Sebagai guru bahasa, penulis mencadangkan setiap calon atau pelajar menggunakan pelbagai jenis ayat ketika menulis esei, barulah hasil penulisan lebih baik dan menampakkan tahap kematangan yang tinggi.

  • Penyalahgunaan dadah / semakin menular dalam masyarakat. > Ayat penyata biasa
  • Semakin menular dalam masyarakat / penyalahgunaan dadah. > Ayat penyata songsang
  • Kenapakah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat semakin menular? > Ayat tanya

Sekadar contoh.

Pelajar atau calon juga boleh menggunakan ayat dialog ketika menulis.

Advertisement